Inte så enkelt som Darwinister tror

Kombinationen av naturligt urval och slumpmässiga mutationer tycks fungera dåligt.
Det betyder inte att idén om evolution måste förkastas.
Att en evolution har ägt rum förefaller mycket väl underbyggt genom observationer. Men någon annan mekanism än den neodarwinistiska tycks ha varit inblandad. Det kan röra sig om att livet kan styra mutationer, eller kanske direkt ingripande från Gud, eller kanske en kvantkemisk effekt. Det senare föreslog jag i en teori som presenterades 2012 vid konferensen "Toward a Science of Consciousness", arrangerad av Unversity of Arizona. Teorin går ut på att universum är en ofantlig dator programmerad till att framställa Guds avbild. Den behövde arbeta i 14 milliarder år innan den fann svaret. Sedan stannade den, och här är vi.

Bilden visar en simulering där en normal population (blå) tävlar med en mutation (gul). I varje generation försöker individerna skaffa avkomma. Mutationerna är starkare än normalpopulationen. Enligt Darwins evolutionsteori skulle då så småningom endast gula finnas kvar (survival of the fittest). Darwins teori kan omvandlas till en enkel differentialekvation. Om mutationen har en procent större sannolikhet att lyckas, kommer den att tillväxa enligt serien 1, 1.01, 1.02, 1.03, 1.041, 1.051, 1.062,....

I verkligheten blir det oftast tvärtom. Det beror på att antal individer alltid är heltal. Därför existerar inte 1.02 individer. Genom statistiska fluktuationer blir serien istället t.ex. 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 2, 3, 1, 0. Så fort värdet noll uppstår, är mutationen borta.

Du kan ladda ner programmet som simulerar det här. För att du skall kunna kontrollera att programmet inte fuskar finns också källkoden för nedladdning. På så vis kan du kontrollera att programmet gör vad jag säger.
Du kan själv kompilera det (C++) så att du är säker på att källkod och program är lika.
Utöver dessa filer finns också en användarinstruktion för nedladdning.

Darwin själv tycks ha insett att naturligt urval inte kunde ge hela förklaringen till evolutionen, utan att andra mekanismer också behövs. Detta är ett av de fakta som nämns i Anders Brogrens artikel "Var Darwin ateist?".