Egenskaper som inte kan förklaras med evolutionen

En del av de fakta som pekar på att universum är skapat med avsikten att hysa intelligent liv kan möjligen bortförklaras, även om det blir väldigt långsökta förklaringar. Men det finns också sådant som inte har någon rimlig förklaring utom att en högre makt (Gud) ligger bakom.

Endorfinpuls
När en människa dör, frisätts en kvantitet endorfiner i hjärnan. Det gör att smärta försvinner och ett tillstånd av välbefinnande och frid infinner sig. Det här förhållandet kan inte ha något att göra med släktets förmåga att föra gener vidare.

Det här kan förstås vara en tillfällighet, men enligt min mening är det mera rimligt att egenskapen är ditplacerad avsiktligt. Det skulle kunna vara en del av Guds omsorg om människan, att göra döden lättare. En vild spekulation är att endorfindosen får medvetandet att kopplas loss från materien (hjärnan).

Medvetande
Vad medvetandet egentligen är vet vi inte, och inte heller hur det fungerar - eller om det ens är knutet till kroppen. Det har konstruerats många tänkta experiment som skulle försöka visa om en varelse är medveten eller inte. Slutsatsen så här långt är att det inte finns något sätt att utifrån skilja en omedveten intelligens från en medveten. Om det stämmer kan inte medvetandet ge fördelar när det gäller att föra gener vidare.

En chockerande upptäckt inom fysiken under 1900-talet är att medvetandet påverkar materien. (Schrödingers katt)

Kärlek
De flesta funktioner klarar sig bra utan att känslor är inblandade. Vi andas utan att behöva känna att vi älskar luft. Och när vi säger att vi älskar t.ex. pannkakor är det något helt annat än om vi säger att vi älskar en annan människa. Principiellt sett skulle fortplantningen fungera lika bra utan känslor.

Enligt min mening är förmågan att älska en gudomlig egenskap som vi har fått inbyggd i oss som en del i att likna Gud i en av Hans viktigaste aspekter.