Kunskap om GUD

Många tror att det finns en konflikt mellan vetenskapen och den kristna tron.
Det är fel! I verkligheten är det den ateistiska tron som strider mot vetenskaplig kunskap.

Avsikten med den här webplatsen är att peka på saklig kunskap om Gud med utgångspunkt från vetenskapliga fakta. Därför försöker jag att tydligt tala om vad som är fakta och vad som är mina egna åsikter.

Fakta som pekar på Gud
Antalet underliga sammanträffanden i universums struktur är alltför stort för att slumpen skulle kunna ligga bakom. Vi har flera egenskaper som inte kan förklaras med evolutionen. Även om en evolution tycks ha ägt rum, så verkar livets uppkomst och utveckling inte kunna förklaras så enkelt som Darwin och hans efterföljare tror.

En ateist kan inte grunda sin religion på vetenskap.
För att komma ur svårigheten med universums egenskaper måste ateisten tro på ett antal upptäckter som inte är gjorda. Därför bygger inte ateismen på vetenskapliga argument.
Ateismen är döende. Gud lever!

Bibelns skapelseberättelse
Enligt min mening innehåller Bibelns skapelseberättelse kunskap som har legat dold i tusentals år. Det tycker jag tyder på att skapelseberättelsen har kommit till på övernaturlig väg.

Jag arbetar med en ny bok, som skall ha titeln
Vem Skapade Gud
Nu har jag skrivit det svåraste kapitlet. Jag kan ju ha gjort något logiskt felslut, så om någon vill läsa och kommentera, så ladda gärna ner det kapitlet och det närmast föregående. Sänd eventuella kommentarer till min mailadress.