Sannolikhet för att neutronen skall vara lagom instabil

En neutron i en atomkärna är i allmänhet stabil.
Men en fri neutron undergår betasönderfall med halveringstiden 12 minuter.
Sönderfallsenergin är 0.7825 MeV
Reaktionen neutron -> proton + elektron frigör energi
Hade reaktionen krävt energi så skulle neutronen ha varit stabil.
Sannolikheten att få ett visst tecken på energiutvecklingen i en reaktion är 50 %

Den fria neutronen får inte heller vara alltför instabil.
Reaktionen
Deuteron -> proton + neutron
kräver 2.319 MeV.
Om alltså neutronens sönderfallsenergi vore större än det värdet skulle reaktionen
Deuteron -> 2 protoner + elektron
frigöra energi, dvs deuteronen skulle vara instabil.
I så fall vore liv omöjligt!
Därför måste neutronens sönderfallsenergi ligga inom intervallet
0 < sönderfallsenergi < 2.319 MeV
Betasönderfall förekommer med energier mellan noll och 18 MeV.
Sannolikheten för att värdet skall ligga inom det nödvändiga intervallet är
100 * 2.319 / 18 = 12.9 %

Dessutom har det rätt tecken. Det ger sannolikheten
12.9 * 0.5 = 6.5 %