Invändningar och diskussioner

Det kan komma viktiga kommentarer från besökare. Här skall även personer som inte delar min mening få komma till tals. Upptäcker du något fel i mina resonemang, så hör gärna av dig.
Samma sak om du tycker att jag någonstans blandar samman fakta med tyckande.
Du är även välkommen om du vill fråga eller kommentera något.

Vill du alltså ifrågasätta någon av mina slutsatser, så sänd ett mail med dina invändningar. Likaså om du har något att tillägga eller förtydliga.

Anders Ekman har en blogg, där det har förekommit kritiska kommentarer. Jag har svarat på några inlägg i den diskussionen. Här är en länk till Anders' blogg:
Samhällsfilosofiska tankar

Kommentarer och invändningar till mina publiceringar i FB-gruppen Vetenskap och Folkbildning

Översättning av Bibelns första 8 verser (kapitel 2)

Översättningens detaljer (Appendix 1)